Πακέτο μέλους

Mach mit bei Lady Sunshine & Mister Moon

από Elisabeth und Oliver

Wir unternehmen gemeinsam musikalische Ausflüge in die heile Welt des deutschen Schlagers der 20er bis 60er Jahre!

Επιλέξτε το πακέτο μέλους σας

Πακέτο 1 από 6: Das Heintje Abo
2,50 € ανά μήνα
τιμολογείται μηνιαίως
Πακέτο 2 από 6: Das Connie Abo
5 € ανά μήνα
τιμολογείται μηνιαίως
Πακέτο 3 από 6: Das Peter Abo
7,50 € ανά μήνα
τιμολογείται μηνιαίως
Πακέτο 4 από 6: Das Marlene Abo
10 € ανά μήνα
τιμολογείται μηνιαίως
Πακέτο 5 από 6: Das Jopi Abo
20 € ανά μήνα
τιμολογείται μηνιαίως
Πακέτο 6 από 6: Das Zara Abo
30 € ανά μήνα
τιμολογείται μηνιαίως
Πακέτο 1 από 6: Das Heintje Abo
2,50 € ανά μήνα
τιμολογείται μηνιαίως
Πακέτο 2 από 6: Das Connie Abo
5 € ανά μήνα
τιμολογείται μηνιαίως
Πακέτο 3 από 6: Das Peter Abo
7,50 € ανά μήνα
τιμολογείται μηνιαίως
Πακέτο 4 από 6: Das Marlene Abo
10 € ανά μήνα
τιμολογείται μηνιαίως
Πακέτο 5 από 6: Das Jopi Abo
20 € ανά μήνα
τιμολογείται μηνιαίως
Πακέτο 6 από 6: Das Zara Abo
30 € ανά μήνα
τιμολογείται μηνιαίως

So far 32 members support Lady Sunshine & Mister Moon with 287 € per month

Τρέχων στόχος

96% από 300 € ανά μήνα επιτεύχθηκε
Für 300€ können wir z.B. einen Musiker ins Studio holen / den Kühlschrank für einen Videodreh auffüllen / Ein Lied professionell im Tonstudio mischen lassen.

Σχετικά με το Lady Sunshine & Mister Moon

Τελευταίες δημοσιεύσεις από Lady Sunshine & Mister Moon

Δείτε όλες τις αναρτήσεις (4)