Mitgliedschaft

Pomagajte nam preiskovati tiste zgodbe, ki jih drugi ne preiskujejo.

von uredništvo

Neprofitni spletni medij Oštro.si izdaja Oštro, center za preiskovalno novinarstvo v jadranski regiji.

Wähle deine Mitgliedschaft

Paket 1 von 3: Dopisnik Maestral
3 € pro Monat
monatlich abgerechnet
Paket 2 von 3: Dopisnik Jugo
6 € pro Monat
monatlich abgerechnet
Paket 3 von 3: Dopisnica Burja
9 € pro Monat
monatlich abgerechnet
Paket 1 von 3: Dopisnik Maestral
3 € pro Monat
monatlich abgerechnet
Paket 2 von 3: Dopisnik Jugo
6 € pro Monat
monatlich abgerechnet
Paket 3 von 3: Dopisnica Burja
9 € pro Monat
monatlich abgerechnet

Unterstütze ein Projekt, das dir wichtig ist - werde Mitglied!

Über Oštro.si

Wie werde ich
Mitglied?

1. Wähle dein Paket
2. Registrieren
3. Wähle eine Zahlungsmethode
4. Genieße deine Gegenleistungen!