von Mate Kosor

Matematika na YouTubu: Podrška za 10

Moje emisije na Youtubu bile su ti korisne? Počasti me 'kavom'!

0 Mitglieder unterstützen bisher mit insgesamt 0 € im Monat.
0 Mitglieder unterstützen bisher mit insgesamt 0 € im Monat.

Nächstes Ziel

 
0 € erreicht
von
85 € pro Monat
S ovim novcem mogao bih plaćati pretplatu na Adobe CC skup alata: moja produkcija bila bi kvalitetnija i brža.

Ja sam Mate Kosor, nastavnik matematike koji radi na sveučilištu. Jesi li primjetio koliko se trudim oko YouTube sadržaja? Da li su ti neke od mojih emisija bile zanimljive?

Da li znaš da nakon što snimim sav materijal za video i podesim sve u programu za obradu videa, potrebno je ponekad i više od 1 sat da računalo proizvede završnu datoteku i prenese je na Youtube. 

Za kvalitetnu emisiju potrebno je znanje matematike i kreativna ideja; te mnogo vremena i opreme. 

I tvoj doprinos može mi pomoći u nabavi opreme kako bih mogao raditi brže i više. Trenutno štedim za novi program za obradu videa, jače računalo i bolju grafičku karticu.

Ako su ti moje emisije bile korisne, vjerujem da bi me bez razmišljanja počastio 'kavom'. Pokloni mi vrijednost naše 'kave' već sada! 

Paket wählen

Paket 1 von 3: Plan 1
2,50 € pro Monat
monatlich abgerechnet

Zahvaliti ću ti po imenu u svojoj sljedećoj emisiji.

Paket 2 von 3: Plan 2
5 € pro Monat
monatlich abgerechnet

Ako želiš mogu riješiti jedan zadatak koji te zanima i postaviti ga na YouTube.

Paket 3 von 3: Plan 3
10 € pro Monat
monatlich abgerechnet

Ako želiš, mogu ti na videu objasniti jednu stvar (teorija ili zadatak) iz matematike na razini dodiplomskog studija.

Paket 1 von 3: Plan 1
2,50 € pro Monat
monatlich abgerechnet

Zahvaliti ću ti po imenu u svojoj sljedećoj emisiji.

Paket 2 von 3: Plan 2
5 € pro Monat
monatlich abgerechnet

Ako želiš mogu riješiti jedan zadatak koji te zanima i postaviti ga na YouTube.

Paket 3 von 3: Plan 3
10 € pro Monat
monatlich abgerechnet

Ako želiš, mogu ti na videu objasniti jednu stvar (teorija ili zadatak) iz matematike na razini dodiplomskog studija.