Γίνε κομμάτι της κοινότητάς μας

Η κοινότητα “ROSA” ελπίζει να προσφέρει ποιοτική πληροφορία και γνώση με άποψη, μέσα από ένα καινοτόμο μοντέλο cyberactivism.
by Editorial Team

Choose your membership

Plan 1 out of 3: Small
5 € per month
billed monthly
Plan 2 out of 3: Medium
10 € per month
billed monthly
1 give away membership
Plan 3 out of 3: Large
15 € per month
billed monthly
3 give away memberships
Plan 1 out of 3: Small
5 € per month
billed monthly
Plan 2 out of 3: Medium
10 € per month
billed monthly
1 give away membership
Plan 3 out of 3: Large
15 € per month
billed monthly
3 give away memberships

So far 13 members support ROSA