Skip to main content

Pomagajte nam preiskovati tiste zgodbe, ki jih drugi ne preiskujejo.

Neprofitni spletni medij Oštro.si izdaja Oštro, center za preiskovalno novinarstvo v jadranski regiji.
by uredništvo

Choose your membership

Oštro.si je neprofitni spletni medij, ki goji preiskovalno in podatkovno novinarstvo, uveljavlja pravico vedeti kot eno od temeljnih človekovih pravic, širi novinarsko znanje in prispeva k vzgoji prihodnjih generacij novinarjev.

Financira se iz prostovoljnih prispevkov, donacij, iz sredstev, pridobljenih na javnih razpisih in pozivih najrazličnejših organizacij. Nekaj denarja pridobimo tudi z novinarskim delom, novinarskimi zgodbami, objavljenimi v drugih medijih, izvedbo delavnic, izobraževanj in svetovanj.

Nepridobitni mediji so v Sloveniji redkost, v svetu pa so se že uveljavili kot družbeni in tudi profesionalni korektiv, saj zavračajo komercialno logiko medijskega delovanja. Ta je namreč novinarstvo – marsikje s silo – že skoraj povsem odtujila od njegovega poslanstva: celostnega obveščanja javnosti in nadzora nad centri moči.

Medijski prihodki so izginili iz številnih uredništev slovenskih medijev. Od tam so izginili tudi premnogi novinarski kolegi, spet drugi se borijo za svoja delovna mesta in za kapljice dobrega, pokončnega novinarstva.

Financiranje Oštra.si je javno.

Eno ključnih načel nepridobitnih medijev je načelo radikalne preglednosti delovanja in financiranja. Pri Oštru.si se ga držimo že zdaj, toda hkrati je dozorel čas, ko želimo k sodelovanju pri našem delu povabiti tudi vas, naše bralce.

Vabimo vas, da postanete dopisni član uredništva Oštra.si, kar prinaša nekaj simboličnih ugodnosti in eno pomembno novost v slovenskem medijskem prostoru.

Želimo se namreč pogovarjati z vami, dragi bodoči dopisni člani uredništva, na občasnih javnih uredniških sestankih, na katerih bomo skupaj pretresali družbeno pomembne zgodbe in uresničevali javni interes.

Tistim, ki se bodo s tem strinjali, bomo omogočili tudi sodelovanje z uredništvom v času preiskovanja tem, pri katerih bi lahko prispevali svoje strokovno znanje.

Dopisni člani uredništva prek članarine neposredno omogočajo naše novinarsko delo. Če nam bodo s svojim znanjem pomagali tudi pri našem delu, članarine v tistem času ne bodo plačali.

Brez denarja ne moremo delati, z denarjem pa želimo delati le najboljše novinarstvo.

Z vami bi radi zasnovali skupnost, dragi bodoči dopisni člani. Za ekipo Oštra.si je vaša podpora zelo pomembna.

Brez vas ni nas.