Treci la conținutul principal

Informații privind protecția datelor

În această notă privind protecția datelor, vă informăm cu privire la modul în care tratăm datele dumneavoastră cu caracter personal și la drepturile dumneavoastră în conformitate cu Regulamentul general european privind protecția datelor (RGPD) și cu Legea federală privind protecția datelor (BDSG). Compania Steady Media GmbH (denumită în continuare „noi” sau „ne”) este responsabilă pentru prelucrarea datelor.

I. Informații generale

1. Contact

Dacă aveți întrebări sau comentarii cu privire la aceste informații sau dacă doriți să ne contactați pentru a vă exercita drepturile, vă rugăm să ne trimiteți cererea la adresa

Steady Media GmbH
Schönhauser Allee 36, Haus 1 - Aufg. D
10435 Berlin
Telefon: +49 30 120 876 010
E-mail: privacy@steadyhq.com

2. Temeiul juridic

Termenul „date cu caracter personal”, conform legislației privind protecția datelor, se referă la toate informațiile despre o persoană fizică identificată sau identificabilă. Prelucrăm datele cu caracter personal în conformitate cu reglementările relevante privind protecția datelor, în special cu RGPD și BDSG. Prelucrarea datelor de către noi are loc numai pe baza unei permisiuni legale. Prelucrăm datele cu caracter personal numai cu consimțământul dumneavoastră [secțiunea 15 (3) TMG sau art. 6 paragraful (1) litera a) din RGPD), pentru executarea unui contract la care sunteți parte sau la cererea dumneavoastră pentru îndeplinirea unor măsuri precontractuale [art. 6 paragraful (1) litera b) din RGPD], pentru îndeplinirea unei obligații legale [art. 6 paragraful (1) litera c) din RGPD] sau dacă prelucrarea este necesară pentru a ne proteja interesele legitime sau interesele legitime ale unei terțe părți, cu excepția cazului în care interesele dumneavoastră sau drepturile și libertățile fundamentale care necesită protecția datelor cu caracter personal prevalează asupra acestora [art. 6 paragraful (1) litera f) din RGPD].

În cazul în care vă depuneți candidatura pentru un post vacant în cadrul companiei noastre, prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal și în scopul de a decide cu privire la stabilirea unei relații de muncă [articolul 26 paragraful (1) teza 1 BDSG].

3. Perioada de păstrare

Cu excepția cazului în care se prevede altfel în mențiunile următoare, stocăm datele doar atât timp cât este necesar pentru a atinge scopul prelucrării sau pentru a ne îndeplini obligațiile contractuale sau legale. Astfel de obligații legale de păstrare pot apărea în special din reglementările de drept comercial sau fiscal. De la sfârșitul anului calendaristic în care au fost colectate datele, vom păstra astfel de date cu caracter personal conținute în registrele noastre contabile timp de 10 ani și vom păstra datele cu caracter personal conținute în scrisorile și contractele comerciale timp de șase ani. În plus, vom păstra datele în legătură cu consimțămintele care necesită dovezi, precum și cu plângerile și reclamațiile pe durata perioadelor de prescripție legale. Vom șterge datele stocate în scopuri publicitare dacă vă opuneți prelucrării în acest scop.

4. Categorii de destinatari de date

Utilizăm procesatori în cadrul prelucrării datelor dumneavoastră. Operațiunile de prelucrare efectuate de astfel de procesatori includ, de exemplu, găzduirea, trimiterea de e-mailuri, întreținerea și asistența sistemelor IT, gestionarea clienților și a comenzilor, procesarea comenzilor, contabilitatea și facturarea sau activitățile de marketing. O persoană împuternicită este o persoană fizică sau juridică, o autoritate publică, o agenție sau un alt organism care prelucrează date cu caracter personal în numele operatorului de date. Procesatorii nu utilizează datele în scopuri proprii, ci efectuează prelucrarea datelor exclusiv pentru operator și sunt obligați prin contract să asigure măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protecția datelor. În plus, este posibil să transferăm datele dumneavoastră cu caracter personal către organisme precum serviciile poștale și de livrare, banca companiei, consilierii fiscali/auditorii sau autoritățile fiscale. Alți destinatari pot rezulta din următoarele informații.

5. Transferul datelor către țări terțe

Vizitarea site-ului nostru poate implica transferul anumitor date cu caracter personal către țări terțe, adică țări în care RGPD nu este legea aplicabilă. Un astfel de transfer este permis în cazul în care Comisia Europeană a stabilit că este necesar un nivel adecvat de protecție a datelor într-o astfel de țară terță. În cazul în care nu există o decizie existentă privind caracterul adecvat din partea Comisiei Europene, un transfer de date cu caracter personal către o țară terță va avea loc numai dacă există garanții adecvate în conformitate cu articolul 46 din RGPD sau dacă este îndeplinită una dintre condițiile prevăzute la articolul 49 din RGPD.

Cu excepția cazului în care se prevede altfel mai jos, utilizăm clauzele standard de protecție a datelor din UE ca garanții adecvate pentru transferurile de date cu caracter personal către țări terțe. Aveți posibilitatea de a primi o copie a acestor clauze standard UE de protecție a datelor sau de a le inspecta. Pentru a face acest lucru, vă rugăm să ne contactați la adresa indicată la rubrica de Contact.

În cazul în care sunteți de acord cu transferul de date cu caracter personal către țări terțe, transferul va avea loc pe baza juridică a articolului 49 paragraful (1) litera (a) din RGPD.

6. Prelucrarea în cadrul exercitării drepturilor dumneavoastră

În cazul în care vă exercitați drepturile în conformitate cu articolele 15-22 din RGPD, vom prelucra datele cu caracter personal furnizate în scopul punerii în aplicare a acestor drepturi de către noi și pentru a putea furniza dovezi în acest sens. Vom prelucra datele stocate numai în scopul furnizării de informații și al pregătirii acestora în acest scop și în scopul controlului protecției datelor și vom restricționa prelucrarea în alt mod în conformitate cu art. 18 din RGPD.

Aceste operațiuni de prelucrare se bazează pe temeiul juridic al art. 6 paragraful (1) litera c) din RGPD, coroborat cu art. 15 - 22 din RGPD și § 34 (2) din BDSG.

7. Drepturile dumneavoastră

În calitate de persoană vizată, aveți dreptul de a vă exercita drepturile referitoare la date împotriva noastră. În special, aveți următoarele drepturi:

 • În conformitate cu art. 15 din RGPD și § 34 din BDSG, aveți dreptul de a solicita informații cu privire la faptul dacă prelucrăm sau nu datele cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, în ce măsură facem acest lucru.
 • Aveți dreptul de a ne solicita să vă corectăm datele în conformitate cu art. 16 GDPR.
 • Aveți dreptul de a ne solicita să vă ștergem datele cu caracter personal în conformitate cu art. 17 GDPR și § 35 BDSG.
 • Aveți dreptul de a obține restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu art. 18 GDPR.
 • Aveți dreptul, în conformitate cu art. 20 GDPR, de a primi datele cu caracter personal care vă privesc și pe care ni le-ați furnizat într-un format structurat, comun și ușor de citit automat și de a transfera aceste date către un alt operator.
 • În cazul în care ne-ați acordat un consimțământ separat pentru prelucrarea datelor, puteți revoca acest consimțământ în orice moment în conformitate cu art. 7 paragraful (3) din RGPD. O astfel de revocare nu afectează legalitatea prelucrării care a fost efectuată pe baza consimțământului până la revocare.
 • În cazul în care considerați că o prelucrare a datelor cu caracter personal care vă privesc încalcă prevederile RGPD, aveți dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere în conformitate cu articolul 77 din RGPD.

8. Ștergerea datelor dumneavoastră

Vă rugăm să trimiteți cererea de ștergere la privacy@steadyhq.com pentru a vă putea analiza cererea. Dacă este necesar, ne rezervăm dreptul de a vă verifica identitatea înainte de a pune în aplicare cererea dumneavoastră de ștergere. În cazul în care suntem supuși unor obligații legale de păstrare, datele dumneavoastră vor fi blocate în cazul unei verificări, în loc să fie șterse.

9. Dreptul de opoziție

În conformitate cu art. 21 paragraful (1) din RGPD, aveți dreptul de a vă opune prelucrării în baza temeiul juridic al art. 6 paragraful (1) litera e) sau f) din RGPD din motive legate de situația dumneavoastră particulară. În cazul în care prelucrăm date cu caracter personal despre dumneavoastră în scopul marketingului direct, puteți să vă opuneți unei astfel de prelucrări în conformitate cu articolul 21 paragrafele (2) și (3) din RGPD.

10. Responsabil cu protecția datelor

Poți contacta responsabilul cu protecția datelor de la Steady Media GmbH la următoarele detalii de contact:

E-mail: datenschutzbeauftragter@steadyhq.com
Herting Oberbeck Datenschutz GmbH
Hallerstraße 76, 20146 Hamburg
https://www.datenschutzkanzlei.de

II. Prelucrarea datelor de pe site-ul nostru web

Atunci când utilizați site-ul web, colectăm informații pe care le furnizați dumneavoastră. În plus, în timpul vizitei dumneavoastră pe site-ul web, anumite informații despre utilizarea site-ului web sunt colectate automat de către noi. În conformitate cu legislația privind protecția datelor, adresa IP este, de asemenea, considerată în general ca fiind date cu caracter personal. O adresă IP este atribuită fiecărui dispozitiv conectat la internet de către furnizorul de internet, astfel încât acesta să poată trimite și primi date.

1. Prelucrarea fișierelor jurnal ale serverului

În timpul utilizării pur informative a paginii noastre de internet, informațiile generale pe care browserul dvs. le transmite către serverul nostru sunt inițial stocate automat (adică nu prin înregistrare). Acestea includ în mod implicit: tipul/versiunea browserului, sistemul de operare utilizat, pagina accesată, pagina vizitată anterior (URL de referință), adresa IP, data și ora solicitării serverului și codul de stare HTTP. Această prelucrare servește la administrarea tehnică și la securitatea site-ului web. Datele stocate vor fi șterse după opt zile, cu excepția cazului în care există o suspiciune justificată de utilizare ilicită pe baza unor indicii concrete și este necesară o examinare și prelucrare ulterioară a informațiilor din acest motiv. Ulterior, adresa IP este anonimizată. Nu suntem în măsură să vă identificăm în calitate de persoană vizată pe baza informațiilor stocate pentru a vă identifica în calitate de persoană vizată. Art. 15-22 RGPD nu se aplică, așadar, în conformitate cu art. 11 (2) RGPD, cu excepția cazului în care furnizați informații suplimentare care vă permit să fiți identificat(ă) pentru exercitarea drepturilor menționate în aceste articole.

2. Opțiuni de contact și solicitări de informații

În cazul în care ne trimiteți un mesaj prin intermediul e-mailului de contact furnizat, vom prelucra datele transmise în scopul de a răspunde la solicitarea dumneavoastră.

În cazul în care cererea dumneavoastră se referă la încheierea sau executarea unui contract cu noi, temeiul juridic pentru prelucrarea datelor este RGPD art. 6 alineatul 1 litera (b). În caz contrar, prelucrăm datele pe baza interesului nostru legitim de a intra în contact cu persoanele care solicită informații. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor este în acest caz art. 6 paragraful (1) litera f) din RGPD.

3. Buletin informativ prin e-mail

În cazul în care, în calitate de editor, vă furnizați adresa de e-mail ca parte a procesului de înregistrare, o vom folosi pentru a vă informa despre produse și servicii similare oferite de noi. Temeiul legal este RGPD art. 6 paragraful (1) litera f), coroborat cu. § 7 paragraful 3 din UWG. Puteți să vă opuneți în orice moment, fără a suporta alte costuri decât costurile de transmisie conform tarifelor de bază. Pentru a face acest lucru, vă puteți dezabona făcând clic pe linkul de dezabonare conținut în fiecare mesaj sau trimițând un e-mail la privacy@steadyhq.com.

În plus, există posibilitatea ca dumneavoastră să vă înscrieți în mod independent la buletinul nostru informativ. În acest caz, ne bazăm pe temeiul juridic al RGPD art. 6 paragraful (1) litera a). Consimțământul dumneavoastră poate fi revocat în orice moment.

De asemenea, analizăm comportamentul de citire și ratele de deschidere a buletinului nostru informativ. În acest scop, colectăm și prelucrăm date de utilizare pseudonimizate pe care nu le combinăm cu adresa dumneavoastră de e-mail sau cu adresa IP. Temeiul legal pentru analiza buletinului nostru informativ este art. 6 paragraful (1) litera (f) din RGPD, iar prelucrarea servește interesului nostru legitim de a optimiza buletinul nostru informativ. Vă puteți opune în orice moment, contactând unul dintre canalele de contact menționate mai sus.

4. Înregistrarea

În măsura în care vă înregistrați pentru serviciul nostru pe site-ul nostru, prelucrăm datele cu caracter personal exclusiv în scopul prelucrării contractului. În cadrul procesului de rezervare sau de comandă, prelucrăm numai datele pe care le-ați furnizat chiar dumneavoastră în masca de introducere a datelor. Temeiul juridic pentru prelucrare este RGPD art. 6 paragraful (1) litera b). Toate câmpurile de date marcate ca fiind obligatorii sunt necesare pentru prelucrarea rezervării sau a comenzii dumneavoastră. Dacă nu le furnizați, nu vom putea prelucra rezervarea sau comanda dumneavoastră. Furnizarea de date suplimentare este voluntară. Prelucrăm astfel de date furnizate în mod voluntar în baza RGPD art. 6 paragraful (1) litera f).

5. Înregistrarea prin intermediul serviciilor externe

Te poți înregistra prin intermediul site-ului nostru web folosind autentificări externe de la Meta, Google și Apple. În acest caz, datele cu caracter personal ale furnizorului de servicii respectiv vor fi transferate și prelucrate la noi pentru verificarea persoanei tale. Te rugăm să te informezi mai întâi cu privire la transferul specific de date al rețelelor respective:

Temeiul legal pentru colectarea și stocarea datelor este consimțământul dumneavoastră în sensul art. 6 paragraful (1) alineatul (1) litera a) din RGPD. Alternativ, vă puteți înregistra la noi în orice moment prin intermediul propriului nostru sistem de înregistrare. Vă puteți revoca consimțământul prin intermediul setărilor din rețeaua respectivă.

6. Furnizor de servicii de plată

Pentru a plăti taxele de abonament, puteți alege între diferite opțiuni. În acest scop, colaborăm cu diverși furnizori de plăți.

Plata cu cardul de credit

Vă oferim posibilitatea de a plăti cu cardul de credit. Vă rugăm să rețineți că informațiile de plată sunt colectate și procesate de către furnizorii de servicii de plată respectivi, iar aceștia sunt responsabili pentru acest lucru.

Plata prin PayPal

În plus, aveți posibilitatea de a plăti prin PayPal. Vă rugăm să rețineți că informațiile de plată relevante sunt colectate și procesate de PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (PayPal/UE) și că această companie este responsabilă pentru această colectare și procesare. PayPal ne transmite datele dumneavoastră referitoare la adresă depuse la PayPal, pe care le prelucrăm exclusiv în scopul prelucrării contractului. Temeiul legal pentru aceasta este RGPD art. 6 paragraful (1) litera b).

Puteți găsi mai multe informații despre politica de confidențialitate a PayPal la: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=de_DE#r5

Plata prin Apple Pay

Aveți posibilitatea de a plăti prin serviciul Apple Pay. Vă rugăm să rețineți că informațiile de plată relevante sunt procesate de Apple Distribution International (Apple/EU) pe propria răspundere. În acest sens, Apple ne transmite anumite informații despre plată, pe care le prelucrăm exclusiv în scopul procesării contractului. Temeiul legal pentru aceasta este GDPR art. 6 (1)(b).

Puteți găsi informații despre politica de confidențialitate a Apple la: https://support.apple.com/de-de/HT203027

GoCardless

Utilizăm serviciul GoCardless pentru plata prin debit direct. Informațiile de plată asociate sunt procesate de GoCardless Ltd (UK) pe propria răspundere. Informațiile de plată care ne sunt transmise au ca temei juridic RGPD art. 6 paragraful (1) litera b).

Informații suplimentare privind prelucrarea datelor de către GoCardless pot fi găsite la: https://gocardless.com/de-de/rechtliches/datenschutz

7. Module cookie

Utilizăm module cookie și tehnologii similare („module cookie”) pe site-ul nostru web. Modulele cookie sunt mici seturi de date care sunt stocate de browserul dumnevoastră atunci când vizitați un site web. Acestea identifică browserul pe care îl utilizați și pot fi recunoscute de serverele web. Aveți control deplin asupra utilizării modulelor cookie prin intermediul browserului dumneavoastră. Puteți șterge modulele cookie în setările de securitate ale browserului dumneavoastră în orice moment. Puteți să vă opuneți utilizării modulelor cookie prin intermediul setărilor browserului dumneavoastră în principiu sau pentru cazuri mai specifice.

Utilizarea modulelor cookie este necesară din punct de vedere tehnic pentru funcționarea site-ului nostru web și, prin urmare, este permisă fără consimțământul utilizatorului. În plus, putem utiliza module cookie pentru a oferi funcții și conținut special, precum și în scopuri de analiză și marketing. Acestea pot include, de asemenea, module cookie de la furnizori terți (așa-numitele module cookie terțe). Utilizăm aceste module cookie numai cu consimțământul dumneavoastră, în conformitate cu RGPD art. 6 paragraful (1) litera a). Informații privind scopurile, furnizorii, tehnologiile utilizate, datele stocate și perioada de stocare a modulelor cookie individuale pot fi găsite în setărilemodulelor cookie din instrumentul nostru de gestionare a consimțământului.

8. Instrument de gestionare a consimțământului

Acest site utilizează un banner de gestionare a consimțământului pentru a controla modulele cookie. Bannerul de gestionare a consimțământului permite utilizatorilor site-ului nostru să își dea consimțământul pentru anumite proceduri de prelucrare a datelor sau să revoce un consimțământ dat. Prin confirmarea butonului „Permiteți modulele cookie” sau prin salvarea setărilor individuale ale modulelor cookie, sunteți de acord cu utilizarea modulelor cookie asociate. Temeiul legal în conformitate cu legislația privind protecția datelor este consimțământul dumneavoastră în sensul RGP art. 6 paragraful (1) litera a).

În plus, bannerul ne ajută să furnizăm dovezi ale declarației de consimțământ. În acest scop, prelucrăm informații despre declarația de consimțământ și alte date de jurnal despre această declarație. Pentru a colecta aceste date se utilizează, de asemenea, module cookie.

Prelucrarea acestor date este necesară pentru a putea dovedi că a fost dat consimțământul. Temeiul juridic rezultă din obligația noastră legală de a documenta consimțământul dumneavoastră în conformitate cu RGPD art. 6 paragraful (1) litera c) coroborat cu art. 7 paragraful (1).

9. Chat

Pe platforma noastră, folosim instrumentul de chat al furnizorului Intercom Inc. (55 2nd Street, 4th Floor, San Francisco, California 94105, SUA „Intercom”). Vă rugăm să țineți cont de informațiile din secțiunea „Transferul de date către țări terțe”.

Dacă ne trimiteți întrebări prin chat, detaliile dumneavoastră din procesul de chat, inclusiv datele de contact pe care le furnizați, sunt stocate la noi în scopul prelucrării cererii și în cazul unor întrebări ulterioare. Funcția noastră de chat stochează adresele IP cu localizarea utilizatorilor care compun mesaje. Temeiul legal pentru utilizarea acestui serviciu este RGPD art. 6 paragraful (1) litera f). Alternativ, ne puteți trimite un mesaj în orice moment prin intermediul adresei noastre de e-mail de contact. Prin urmare, utilizarea instrumentului de chat este pur voluntară.

10. Google Analytics

Pe site-ul nostru web folosim serviciul Google Analytics al furnizorului Google Ireland Limited (Google Irlanda/UE).

Google Analytics este un serviciu de analiză web care ne permite să colectăm și să analizăm date despre comportamentul vizitatorilor site-ului nostru. În acest scop, Google Analytics utilizează module cookie, ceea ce permite o analiză a utilizării site-ului nostru web. Acest lucru implică prelucrarea datelor cu caracter personal sub formă de identificatori online (inclusiv identificatori de module cookie), adrese IP, identificatori de dispozitive și informații despre interacțiunea cu site-ul nostru web.

Unele dintre aceste date sunt informații stocate în dispozitivul terminal pe care îl utilizați. În plus, alte informații sunt stocate și pe dispozitivul dumneavoastră terminal prin intermediul modulelor cookie utilizate. O astfel de stocare a informațiilor de către Google Analytics sau accesul la informațiile care sunt deja stocate în dispozitivul dumneavoastră terminal are loc numai cu acordul dumneavoastră.

Google Irlanda va prelucra datele colectate în numele nostru pentru a evalua utilizarea site-ului nostru web de către utilizatori, pentru a compila rapoarte privind activitățile din cadrul site-ului nostru web și pentru a ne furniza servicii suplimentare asociate cu utilizarea site-ului nostru web și cu utilizarea internetului. În acest fel, din datele prelucrate pot fi create profiluri de utilizare pseudonime ale utilizatorilor.

Setarea modulelor cookie și prelucrarea ulterioară a datelor cu caracter personal descrise aici are loc cu acordul dumneavoastră. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor în legătură cu serviciul Google Analytics este RGPD art. 6 paragraful (1) litera a). Puteți revoca acest consimțământ prin intermediul instrumentului nostru de gestionare a consimțământului în orice moment, cu efect pentru utilizarea viitoare.

Datele cu caracter personal procesate în numele nostru de către Google Analytics pot fi transferate în orice țară în care Google Irlanda sau subcontractanții Google Irlanda dețin facilități. Temeiul legal pentru acest transfer este reprezentată de clauzele contractuale standard pentru transferul de date cu caracter personal către țări terțe în conformitate cu art. 46 paragraful (2) litera c) din RGPD.

Utilizăm doar Google Analytics cu anonimizarea IP activată. Acest lucru înseamnă că adresa IP a utilizatorului este scurtată de Google Irlanda în statele membre ale Uniunii Europene sau în alte state contractante ale Acordului privind Spațiul Economic European. Adresa IP transmisă de browserul utilizatorului nu este combinată cu alte date.

Utilizăm varianta Google Universal Analytics. Aceasta ne permite să atribuim datele de interacțiune de pe diferite dispozitive și din diferite sesiuni unui ID de utilizator unic. Acest lucru ne permite să punem în context acțiunile individuale ale utilizatorilor și să analizăm relațiile pe termen lung.

Datele privind acțiunile utilizatorilor sunt păstrate pentru o perioadă de 14 luni și apoi sunt șterse automat. Astfel, ștergerea datelor a căror perioadă de păstrare a expirat are loc automat o dată pe lună.

11. Smartlook

Utilizăm Smartlook.com s.r.o. (Republica Cehă) ca serviciu alternativ de măsurare a gradului de acoperire a site-ului nostru. Cu ajutorul Smartlook, putem înregistra mișcările pe site-ul nostru web prin intermediul așa-numitelor hărți de căldură. În cadrul acestui proces, nu se colectează date cu caracter personal, dar pentru măsurare sunt utilizate module cookie, care sunt setate de noi doar cu acordul dumneavoastră. Temeiul legal este RGPD art. 6 paragraful (1) litera a).

12. Meta Pixel

Pe site-ul nostru web, folosim Meta Pixel, un instrument comercial al Meta furnizat de Meta Platforms Ireland Limited (Meta Platforms Irlanda/UE). Pentru informații privind datele de contact ale Meta Platforms Ireland și datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor de la Meta Platforms Ireland, consultă politica privind datele a Meta Platforms Ireland la https://www.facebook.com/about/privacy.

Meta Pixel este un fragment de cod JavaScript care ne permite să urmărim activitatea vizitatorilor pe site-ul nostru. Această urmărire se numește urmărire a conversiilor. În acest scop, Meta Pixel colectează și prelucrează următoarele informații (așa-numitele „date despre eveniment”):

 • Informații despre acțiunile și activitățile vizitatorilor site-ului nostru web, cum ar fi căutarea și vizualizarea sau achiziționarea unui produs;
 • Informații specifice pixelului, cum ar fi ID-ul pixelului și modulul cookie Meta;
 • Informații despre butoanele pe care vizitatorii site-ului au făcut clic;
 • Informații prezente în antetul HTTP, cum ar fi adresele IP, informațiile despre browserul web, locația paginii și referința;
 • Informații despre starea dezactivării/restricționării urmăririi anunțurilor.

Unele dintre aceste date despre evenimente sunt informații stocate în dispozitivul pe care îl utilizezi. În plus, prin intermediul Meta Pixel, sunt utilizate și module cookie, prin intermediul cărora sunt stocate informații în dispozitivul tău final. O astfel de stocare de informații prin intermediul Meta Pixel sau accesul la informațiile care sunt deja stocate în dispozitivul tău final are loc numai cu acordul tău.

Conversiile urmărite apar în tabloul de bord al Meta Ads Manager și Meta Analytics. Putem utiliza conversiile urmărite acolo pentru a măsura eficacitatea anunțurilor noastre, pentru a seta Audiențe personalizate pentru direcționarea anunțurilor, pentru campaniile Dynamic Ads și pentru a analiza eficacitatea traseelor de conversie ale site-ului nostru web. Caracteristicile pe care le folosim prin intermediul Meta Pixel sunt descrise mai detaliat mai jos.

Prelucrarea datelor despre evenimente în scopuri publicitare

Datele despre evenimente colectate prin Meta Pixel sunt utilizate pentru a ne adapta reclamele și a îmbunătăți trimiterea acestora, a personaliza funcțiile și conținutul, precum și pentru a îmbunătăți și securiza produsele Meta.

În acest scop, datele despre evenimente sunt colectate pe site-ul nostru web prin intermediul Meta Pixel și transmise către Meta Platforms Ireland. Acest lucru are loc numai dacă ți-ai dat în prealabil consimțământul în acest sens. Temeiul juridic pentru colectarea și transmiterea datelor cu caracter personal de către noi către Meta Platforms Ireland este RGPD art. 6 paragraful (1) litera a).

Această colectare și acest transfer de date despre evenimente este efectuată de către noi și de către Meta Platforms Ireland în calitate de operatori de date comuni. Am încheiat un acord de operatori comuni cu Meta Platforms Ireland, care stabilește alocarea obligațiilor de protecție a datelor între noi și Meta Platforms Ireland. În acest acord, noi și Meta Platforms Ireland am convenit, printre altele,

 • că suntem responsabili pentru furnizarea tuturor informațiilor în conformitate cu GDPR art. 13 și 14 cu privire la prelucrarea în comun a datelor cu caracter personal;
 • că Meta Platforms Ireland este responsabilă pentru a permite exercitarea drepturilor persoanelor vizate în conformitate cu articolul GDPR. 15-20 în ceea ce privește datele cu caracter personal deținute de Meta Platforms Ireland în urma prelucrării în comun.

Poți accesa acordul încheiat între noi și Meta Platforms Irleland la https://www.facebook.com/legal/controller_addendum.

Meta Platforms Ireland este unicul operator responsabil de prelucrarea ulterioară a datelor despre eveniment. Pentru mai multe informații despre modul în care Meta Platforms Ireland prelucrează datele cu caracter personal, inclusiv temeiul juridic pe care Meta Platforms Ireland se bazează și modul în care îți poți exercita drepturile împotriva Meta Platforms Ireland, consultă Politica privind datele a Meta Platforms Ireland la https://www.facebook.com/about/privacy.

Prelucrarea datelor despre evenimente pentru soluții de măsurare și servicii de analiză

De asemenea, am angajat Meta Platforms Ireland pentru a raporta impactul campaniilor noastre publicitare și al altor conținuturi online pe baza datelor despre evenimente colectate prin intermediul Meta Pixel (rapoarte de campanie) și pentru a furniza analize și informații despre utilizatori și despre utilizarea de către aceștia a site-ului nostru web, a produselor și serviciilor noastre (analiză). În acest scop, transferăm datele cu caracter personal conținute în datele despre evenimente către Meta Platforms Ireland. Datele cu caracter personal transmise vor fi prelucrate de Meta Platforms Ireland pentru a ne furniza rapoartele de campanie și analizele.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate pentru crearea de analize și rapoarte de campanie numai dacă v-ați dat în prealabil acordul în acest sens. Temeiul legal pentru această prelucrare a datelor cu caracter personal este RGPD art. 6 paragraful (1) litera a).

Datele prelucrate în numele nostru sunt transferate de Meta Platforms Ireland către Meta Platforms Inc. în SUA. Meta Platforms Ireland transferă datele către Meta, Inc. pe baza clauzelor contractuale standard de la operator la operator, dar își rezervă dreptul de a utiliza o metodă alternativă de transfer recunoscută de RGPD și de alte legi aplicabile privind protecția datelor în Spațiul Economic European, Regatul Unit și Elveția.

13. Urmărirea conversiilor pe Twitter

Pe site-ul nostru web folosim serviciul de urmărire a conversiilor al Twitter International Company (Irlanda). În acest sens, Twitter stochează un modul cookie pe computerul utilizatorului pentru a permite o analiză a utilizării ofertei noastre online. Cu ajutorul urmăririi conversiilor de către Twitter, pot fi urmărite acțiunile utilizatorilor, pe care aceștia le-au efectuat după ce au vizualizat anunțuri sau au interacționat cu anunțuri pe Twitter. Urmărirea conversiilor de la Twitter permite atribuirea de conversii, cum ar fi clicuri pe linkuri, retweet-uri sau aprecieri. Această utilizare a modulelor cookie și prelucrarea ulterioară a datelor are loc numai cu acordul dumneavoastră. Temeiul legal pentru utilizarea acestui serviciu este RGPD art. 6 paragraful (1) litera a).

14. Rețele de livrare a conținutului

Cloudflare

Utilizăm serviciul Cloudflare al Cloudflare Inc (Cloudflare/SUA) pe site-ul nostru web pentru a ne proteja site-ul web împotriva atacurilor DDOS. Pentru o astfel de integrare, este necesară din punct de vedere tehnic o prelucrare a adresei dumneavoastră de IP, astfel încât conținutul să poată fi trimis către browserul dumneavoastră. Prin urmare, adresa dumneavoastră de IP este transmisă către Cloudflare. Această prelucrare a datelor este efectuată pentru a ne proteja interesele legitime în ceea ce privește optimizarea și funcționarea economică a site-ului nostru web și se bazează pe RGPD art. 6 paragraful (1) litera f).

Vă rugăm să consultați secțiunea "Transferul de date către țări terțe" pentru acordurile noastre privind prelucrarea datelor în țări terțe. Utilizatorii pot găsi informații suplimentare privind protecția datelor la Cloudflare în politica de confidențialitate a Cloudflare: https://www.cloudflare.com/privacypolicy.

Imgix

Utilizăm Rețeaua de livrare a conținutului aparținând serviciului Imgix pentru a afișa imagini pe site-ul nostru. Pentru o astfel de integrare, este necesară prelucrarea adresei dumneavoastră IP astfel încât conținutul să poată fi trimis către browserul dumneavoastră. Această prelucrare a datelor este efectuată pentru a ne proteja interesele legitime în ceea ce privește optimizarea și funcționarea economică a site-ului nostru web și se bazează pe temeiul juridic al RGPD art. 6 paragraful (1) litera f).

Vă rugăm să consultați secțiunea „Transferul de date către țări terțe” pentru precauțiile noastre privind prelucrarea datelor în țări terțe. Utilizatorii pot găsi informații suplimentare privind protecția datelor la Imgix în informațiile privind protecția datelor Imgix: https://imgix.com/privacy.

15. Conținut extern prin intermediul furnizorului de servicii embed.ly

Utilizăm serviciul embed.ly (A Medium Corporation, 799 Market Street, 5th floor, San Francisco, CA 94103, Statele Unite ale Americii) pe site-ul nostru web, prin intermediul căruia pot fi integrate alte servicii și conținuturi. Acest serviciu este utilizat în principal pe paginile editorilor noștri, pentru a afișa conținut din rețelele de socializare sau platformele video. Pentru această integrare, prelucrarea adresei dumneavoastră IP este necesară din punct de vedere tehnic, astfel încât conținutul să poată fi trimis către browserul dumneavoastră. Prin urmare, adresa dumneavoastră IP este transmisă furnizorilor terți respectivi. În plus, modulele cookie și tehnologiile comparabile pot fi stocate de către furnizorii terți respectivi. Serviciul este utilizat cu consimțământul dumneavoastră în conformitate cu RGPD art. 6 paragraful (1) litera a). Consimțământul este obținut prin gestionarea consimțământului și poate fi, de asemenea, revocat în orice moment.

III. Prelucrarea datelor pe paginile noastre din rețelele de socializare

Suntem prezenți pe mai multe platforme de socializare, cu o pagină a companiei. Prin aceasta, dorim să oferim oportunități suplimentare de informare despre compania noastră și schimb de informații. Compania noastră are pagini ale companiei pe următoarele platforme de socializare:

 • Facebook
 • Instagram
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Youtube
 • Xing

Atunci când vizitați sau interacționați cu un profil de pe o platformă de socializare, este posibil să fie prelucrate date cu caracter personal despre dumneavoastră. Informațiile asociate cu un profil de pe rețelele de socializare utilizat în mod regulat constituie, de asemenea, date cu caracter personal. Acest lucru acoperă, de asemenea, mesajele și declarațiile făcute în timpul utilizării profilului. În plus, în timpul vizitării de către dumneavoastră a unui profil de pe rețelele de socializare, sunt colectate automat anumite informații despre acesta, care pot constitui, de asemenea, date cu caracter personal.

1. Vizitarea unei rețele de socializare

Pagina de Facebook și Instagram

Atunci când vizitezi pagina noastră de Facebook sau Instagram, prin intermediul căreia prezentăm compania sau produse individuale din gama noastră, se prelucrează anumite informații despre tine. Operatorul unic al acestei prelucrări de date cu caracter personal este Meta Platforms Ireland Ltd (Irlanda/UE - „Meta”). Pentru mai multe informații despre prelucrarea datelor cu caracter personal de către Meta, vizitează https://www.facebook.com/privacy/explanation. Meta oferă posibilitatea de a te opune la anumite prelucrări de date; informațiile aferente și opțiunile de renunțare pot fi găsite la https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

Meta ne furnizează statistici și informații anonime pentru paginile noastre de Facebook și Instagram, care ne ajută să obținem informații despre tipurile de acțiuni pe care le întreprind oamenii pe pagina noastră (denumite „informații despre pagini”). Aceste informații despre pagini sunt create pe baza anumitor informații despre persoanele care au vizitat pagina noastră. Această prelucrare a datelor cu caracter personal este efectuată de Meta și de noi, în calitate de operatori comuni. Prelucrarea servește interesului nostru legitim de a evalua tipurile de acțiuni întreprinse pe site-ul nostru și de a ne îmbunătăți site-ul pe baza acestor informații. Temeiul juridic pentru această prelucrare este articolul 6 alineatul (1) litera (f) din RGPD. Nu putem atribui informațiile obținute prin intermediul informațiilor despre pagini la profilurile individuale ale utilizatorilor care interacționează cu paginile noastre de Facebook și Instagram. Am încheiat un acord de operatori de date comuni cu Meta, care stabilește alocarea obligațiilor de protecție a datelor între noi și Meta. Pentru detalii despre prelucrarea datelor cu caracter personal pentru a crea informații despre pagini și despre acordul încheiat între noi și Meta, vizitează https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data. În legătură cu aceste operațiuni de prelucrare a datelor, ai posibilitatea de a-ți exercita drepturile de persoană vizată (consultați „Drepturile tale”) și împotriva Meta. Informații suplimentare în acest sens pot fi găsite în politica de confidențialitate a Meta la https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Te rugăm să reții că, în conformitate cu politica de confidențialitate a Meta, datele utilizatorilor sunt, de asemenea, prelucrate în SUA sau în alte țări terțe. Meta transferă datele utilizatorilor numai către țări pentru care Comisia Europeană a emis o decizie de adecvare în conformitate cu articolul 45 din RGPD sau pe baza unor garanții adecvate în conformitate cu articolul 46 din RGPD.

Pagina LinkedIn a companiei

LinkedIn Ireland Unlimited Company (Irlanda/UE - „LinkedIn”) este singura parte responsabilă pentru prelucrarea datelor cu caracter personal atunci când vizitați pagina noastră LinkedIn. Informații suplimentare despre prelucrarea datelor cu caracter personal de către LinkedIn pot fi găsite la https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=homepage-basic_footer-privacy-policy.

Atunci când vizitați, urmăriți sau vă implicați pe pagina noastră de companie LinkedIn, LinkedIn prelucrează datele cu caracter personal pentru a ne furniza statistici și informații anonime. Acest lucru ne oferă informații despre tipurile de acțiuni pe care oamenii le întreprind pe pagina noastră (așa-numitele page insights). În acest scop, LinkedIn prelucrează în special astfel de date pe care le-ați furnizat deja către LinkedIn prin intermediul informațiilor din profilul dvs., cum ar fi datele privind funcția, țara, sectorul de activitate, vechimea, dimensiunea companiei și statutul de angajat. În plus, LinkedIn va prelucra informații despre modul în care interacționați cu pagina noastră de companie LinkedIn, cum ar fi dacă sunteți un urmăritor al paginii noastre de companie LinkedIn. Cu ajutorul informațiilor despre pagini, LinkedIn nu ne furnizează nicio informație care să vă identifice personal. Noi avem acces doar la informațiile agregate privind paginile. De asemenea, nu ne este posibil să tragem concluzii despre membrii individuali folosind informațiile din page insights. Această prelucrare a datelor cu caracter personal în contextul page insights este efectuată de LinkedIn și de noi în calitate de operatori comuni. Prelucrarea servește interesului nostru legitim de a evalua tipurile de acțiuni întreprinse pe pagina noastră de companie LinkedIn și de a îmbunătăți pagina noastră de companie pe baza acestor insight-uri. Temeiul juridic pentru această prelucrare este articolul 6 alineatul (1) litera (f) din RGPD. Am încheiat un acord de controlor comun cu LinkedIn, care stabilește alocarea obligațiilor de protecție a datelor între noi și LinkedIn. Acordul este disponibil la adresa: https://legal.linkedin.com/pages-joint-controller-addendum. Ulterior, se aplică următoarele:

 • Am convenit ca LinkedIn să fie responsabilă pentru a vă permite să vă exercitați drepturile în conformitate cu RGPD. Puteți contacta LinkedIn online prin intermediul următorului link (https://www.linkedin.com/help/linkedin/ask/PPQ?lang=de) sau puteți contacta LinkedIn prin intermediul datelor de contact din Politica de confidențialitate. Puteți contacta responsabilul cu protecția datelor de la LinkedIn Irlanda prin intermediul următorului link: https://www.linkedin.com/help/linkedin/ask/TSO-DPO. De asemenea, ne puteți contacta cu privire la exercitarea drepturilor dumneavoastră în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal în contextul informațiilor despre pagină, utilizând detaliile de contact furnizate. Într-un astfel de caz, vom transmite cererea dumneavoastră către LinkedIn.
 • Am convenit cu LinkedIn că Comisia pentru protecția datelor din Irlanda este autoritatea de supraveghere principală care supraveghează prelucrarea pentru informațiile despre pagină. Aveți întotdeauna dreptul de a depune o plângere la Comisia pentru protecția datelor din Irlanda (a se vedea https://www.dataprotection.ie) sau la orice altă autoritate de supraveghere.

Vă rugăm să rețineți că, în conformitate cu Politica de confidențialitate a LinkedIn, datele cu caracter personal sunt, de asemenea, prelucrate de LinkedIn în SUA sau în alte țări terțe. LinkedIn transferă date cu caracter personal numai către țări pentru care Comisia Europeană a emis o decizie de adecvare în conformitate cu art. 45 din RGPD sau pe baza unor garanții adecvate în conformitate cu art 46 din RGPD.

Twitter

Pentru prelucrarea datelor cu caracter personal atunci când vizitați profilul nostru Twitter, Twitter Inc. (SUA) este singura parte responsabilă. Informații suplimentare despre prelucrarea datelor cu caracter personal de către Twitter Inc. pot fi găsite la https://twitter.com/de/privacy.

Xing

New Work SE (Germania/UE) este singura parte responsabilă pentru prelucrarea datelor cu caracter personal atunci când vizitați profilul nostru Xing. Informații suplimentare despre prelucrarea datelor cu caracter personal de către New Work SE pot fi găsite la https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.

YouTube

Google Ireland Limited (Irlanda/UE) este singura parte responsabilă pentru prelucrarea datelor cu caracter personal atunci când vizitați canalul nostru de YouTube. Informații suplimentare despre prelucrarea datelor cu caracter personal de către YouTube și Google Ireland Limited pot fi găsite la https://policies.google.com/privacy.

2. Comentarii și mesaje directe

De asemenea, prelucrăm informațiile pe care ni le-ați furnizat prin intermediul paginii noastre de companie de pe platforma de socializare respectivă. Aceste informații pot fi numele de utilizator folosit, datele de contact sau un mesaj adresat nouă. Aceste operațiuni de prelucrare sunt efectuate de noi în calitate de unic operator de date. Prelucrăm aceste date pe baza interesului nostru legitim de a intra în contact cu persoanele solicitante. Temeiul legal pentru prelucrarea datelor este art. 6 paragraful (1) litera f) din RGPD. Prelucrarea ulterioară a datelor poate avea loc dacă v-ați dat consimțământul (art. 6 paragraful (1) litera a) din RGPD) sau dacă acest lucru este necesar pentru respectarea unei obligații legale (art. 6 paragraful (1) litera c) din RGPD).

IV. Prelucrarea ulterioară a datelor

1. Contact pe e-mail

Dacă ne trimiteți un mesaj prin e-mailul de contact furnizat, vom prelucra datele trimise în scopul de a răspunde solicitării dumneavoastră. Prelucrăm aceste date pe baza interesului nostru legitim de a contacta persoanele care adresează întrebări. Temeiul juridic pentru această prelucrare a datelor este art. 6 paragraful (1) litera f) din RGPD.

2. Date despre clienți și potențiali clienți

În cazul în care contactați compania noastră în calitate de client sau parte interesată, prelucrăm datele dumneavoastră în măsura în care este necesar pentru a stabili sau implementa relația contractuală. Acest lucru include în mod regulat prelucrarea datelor personale de bază, a datelor contractuale și de plată care ne-au fost furnizate, precum și a datelor de contact și de comunicare pentru persoanele noastre de contact din cadrul clienților comerciali și partenerilor de afaceri. Temeiul legal pentru această prelucrare este RGPD art. 6 paragraful (1) litera f). De asemenea, prelucrăm datele clienților și ale potențialilor clienți în scopuri de evaluare și marketing. Aceste operațiuni de prelucrare sunt efectuate pe baza legală a RGPD art. 6 paragraful (1) litera f) și servesc interesului nostru de a dezvolta în continuare gama noastră de servicii și de a vă informa în mod specific cu privire la ofertele noastre. Prelucrarea ulterioară a datelor poate avea loc dacă v-ați dat consimțământul (RGPD art. 6 paragraful (1) litera a)) sau dacă acest lucru este necesar pentru îndeplinirea unei obligații legale (RGPD art. 6 paragraful (1) litera c)).

3. Aplicații

Dacă vă depuneți candidatura pentru un loc de muncă în cadrul companiei noastre, vom prelucra datele dumneavoastră de candidatură numai în scopuri legate de interesul dumneavoastră pentru un loc de muncă actual sau viitor la noi și de prelucrarea candidaturii dumneavoastră. Cererea dumneavoastră va fi prelucrată și înregistrată doar de către persoanele de contact relevante din cadrul companiei noastre. Toți angajații cărora le-a fost încredințată prelucrarea datelor sunt obligați să păstreze confidențialitatea datelor dumneavoastră. În cazul în care nu vă putem oferi un loc de muncă, vom păstra datele pe care ni le-ați furnizat timp de până la șase luni după o eventuală respingere, în scopul de a răspunde la întrebările legate de cererea dumneavoastră și de respingere. Acest lucru nu se aplică în cazul în care dispozițiile legale împiedică ștergerea, dacă este necesară o stocare suplimentară în scopul furnizării de dovezi sau dacă v-ați dat consimțământul expres pentru o stocare mai lungă. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor este BDSG art. 26 paragraful (1) alineatul (1). În cazul în care stocăm datele dumneavoastră de candidat pentru o perioadă mai lungă de șase luni și v-ați dat consimțământul expres în acest sens, dorim să subliniem faptul că acest consimțământ poate fi revocat în mod liber în orice moment, în conformitate cu RGPD art. 7 paragraful (3). O astfel de revocare nu afectează legalitatea prelucrării care a fost efectuată pe baza consimțământului până la revocare.

4. Prioritatea lingvistică

În cazul unor neconcordanțe sau ambiguități lingvistice, prevalează versiunea în limba germană a prezentei politici de confidențialitate.

Data: februarie 2022