Edmund Burke'i Selts

0
Members
0 €
of 500 € per month
Toeta meid!

Next goal

0%
0 € reached
500 € per month
500 euroga kuus saame maksta seltsi kodulehel avaldatud arvamuslugude eest honorare.

Mis on Edmund Burke’i Selts?

Edmund Burke’i Selts (EBS) on kodanikeühendus, mille liikmed peavad kalliks lääne tsivilisatsiooni alusväärtusi – üksikisiku vastutust ja vabadust, turumajandust ning riigivõimule seatud konstitutsioonilisi piiranguid. Seltsi liikmed astuvad vastu ohule, mida kujutavad endast nii poliitilise spektri vasak- kui paremtiivalt pärit totalitaarsed ideoloogiad.

Mis on EBS-i eesmärk?

EBS-i kõrgeim eesmärk on kodurahu Eesti ühiskonnas. Üksnes kodurahu tingimustes on võimalik intelligentselt arutada selle üle, kuhu me üksikisikutena ja ühiskonnana suunduma peaksime. Meie ette on aastate jooksul kuhjunud suured probleemid, mistõttu see ei saa olema kerge arutelu. EBS kavatseb eelseisvas ühiskondlikus diskussioonis lähtuda konservatismi ja klassikalise liberalismi positsioonidelt.

Millega EBS tegeleb?

Kuigi EBS tegutseb aktiivselt avalikust elus, ei ole selle tegevus poliitilise, vaid pigem haridusliku suunitlusega. Selts annab oma seisukohtade tutvustamiseks välja raamatusarja, korraldab avalikke loenguid, produtseerib saatesarja Tähenduse teejuhid ning kasutab teisi haritud avalikkuseni jõudmise vahendeid.

Kellest võtame eeskuju?

EBS-i tegevuse filosoofiline alus on XVIII sajandi ühe suurima inglise mõtleja ja poliitiku Edmund Burke vaimne pärand. Burke on sõnastanud ja arendanud universaalseid konservatismi põhimõtteid. Nende hulka kuulub kodurahu, vabadus, traditsioonid, ühiskondlikud kokkulepped ning arusaam inimloomuse püsivusest. Seltsi tegevuse ideelise vundamendi võtab hästi kokku Edmund Burke’ile omistatav maksiim, mille järgi „elujõuline ühiskond on leping elavate, surnute ja nende vahel, kes veel tulemas.“

Please choose a plan

Avalike loengute toetaja Arvamuslugude toetaja Saatesarja "Tähenduse teejuhid" toetaja
1 €
per month
5 €
per month
20 €
per month
Aitäh moraalse toe eest! Hoiame Sind oma tegevustega kursis ja anname Sulle eelisjärjekorras teada seltsi uutest loengutest.
Tänu Sinule saavad ilmuda meie kodulehel kaasautorite kirjutised. Sina saad artiklitele ligi juba nädal enne avaldamist ning iga kirjutise lõpus täname Sind nimeliselt. Lisaks saadame Sulle igal nädalal listikirja seltsi tegemistest.
Toetades seltsi kahekümne euroga kuus aitad kaasa saatesarja “Tähenduse teejuhid” valmimisele. Saatesarja video järel täname Sind tiitrites toetuse eest. Sellele lisaks ka kõik eelkirjutatu.
Raamatusarja toetaja
50 €
per month
Tänu Sinule anname seltsiga korra kvartalis välja raamatuid. Saadame Sulle jooksvat infot uute tõlgitavate raamatute kohta ja kui need trükist tulevad, saadame Sulle tänuavaldusega need ka koju. Sellele lisaks ka kõik eelkirjutatu.
Avalike loengute toetaja
1 €
per month
Aitäh moraalse toe eest! Hoiame Sind oma tegevustega kursis ja anname Sulle eelisjärjekorras teada seltsi uutest loengutest.
Arvamuslugude toetaja
5 €
per month
Tänu Sinule saavad ilmuda meie kodulehel kaasautorite kirjutised. Sina saad artiklitele ligi juba nädal enne avaldamist ning iga kirjutise lõpus täname Sind nimeliselt. Lisaks saadame Sulle igal nädalal listikirja seltsi tegemistest.
Saatesarja "Tähenduse teejuhid" toetaja
20 €
per month
Toetades seltsi kahekümne euroga kuus aitad kaasa saatesarja “Tähenduse teejuhid” valmimisele. Saatesarja video järel täname Sind tiitrites toetuse eest. Sellele lisaks ka kõik eelkirjutatu.
Raamatusarja toetaja
50 €
per month
Tänu Sinule anname seltsiga korra kvartalis välja raamatuid. Saadame Sulle jooksvat infot uute tõlgitavate raamatute kohta ja kui need trükist tulevad, saadame Sulle tänuavaldusega need ka koju. Sellele lisaks ka kõik eelkirjutatu.
Share this publication with your friends