Πακέτο μέλους

Sei mit uns TIAF DRIN in WIEN!

από Birgit Nawrata https://m.youtube.com/channel/UCMLFMFuuVhsS-i2dqmNmGtQ

Ein tiefgründiger Blick in die Seele Wiens von Phil Reinhardt und Birgit Nawrata

Επιλέξτε το πακέτο μέλους σας

Πακέτο 1 από 6: Songs
2 € ανά μήνα
τιμολογείται μηνιαίως
Πακέτο 2 από 6: Songs
5 € ανά μήνα
τιμολογείται μηνιαίως
Πακέτο 3 από 6: Songs
10 € ανά μήνα
τιμολογείται μηνιαίως
Πακέτο 4 από 6: Phil Spaß beim Essen
15 € ανά μήνα
τιμολογείται μηνιαίως
Πακέτο 5 από 6: Portraits von Wienerinnen & Wienern
15 € ανά μήνα
τιμολογείται μηνιαίως
Πακέτο 6 από 6: Portraits von Wienerinnen & Wienern
100 € ανά μήνα
τιμολογείται μηνιαίως
Πακέτο 1 από 6: Songs
2 € ανά μήνα
τιμολογείται μηνιαίως
Πακέτο 2 από 6: Songs
5 € ανά μήνα
τιμολογείται μηνιαίως
Πακέτο 3 από 6: Songs
10 € ανά μήνα
τιμολογείται μηνιαίως
Πακέτο 4 από 6: Phil Spaß beim Essen
15 € ανά μήνα
τιμολογείται μηνιαίως
Πακέτο 5 από 6: Portraits von Wienerinnen & Wienern
15 € ανά μήνα
τιμολογείται μηνιαίως
Πακέτο 6 από 6: Portraits von Wienerinnen & Wienern
100 € ανά μήνα
τιμολογείται μηνιαίως

So far 4 members support TIAF DRIN in WIEN with 21 € per month

Τρέχων στόχος

2% από 1.000 € ανά μήνα επιτεύχθηκε
Mit deiner Hilfe können Videos von diesem legendären Konzert Podcasts rund um den Karmelitermarkt Portraits von Wienerinnen und Wienern entstehen

Σχετικά με το TIAF DRIN in WIEN