Bir gün...

Yeniden Aydınlık doğacak,

Karanlıkların içinde,

Bir gün,

Birbirimize sarılacağız,

Hiç sarılmamış gibi,

Bir gün,

Tüm Suçlarımız bitecektir,

Suçu bilmeden,

Bir gün,

Meydanlar yeniden dolup

Gülmekler, bitmeyecek.

Bir gün,

Öz Sevgi geri gelip,

Insanlığı yeniden bileceğiz.

Bir gün....

Kommentare sind nur für Mitglieder zugänglich. Nimm an der Diskussion teil …